ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า บริเวณลานจอดรถสถานีพระราม 9 โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล