ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานจ้างบริหารจัดการอาคารโดยสารท่าเรือและโป๊ะเทียบเรือโครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเชื่อมต่อการเดินทาง บริเวณสถานีสะพานพระนั่งเกล้า โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ระยะเวลา 3 เดือน