ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานซื้อเครื่องอัดประจุไฟฟ้าประเภทกระแสสลับ (AC Charger) สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าและระบบบริหารจัดการสถานีอัดประจุไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง บริเวณอาคารจอดรถของ รฟม. ประจำปีงบประมาณ 2567