ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานจ้างพัฒนาแอปพลิเคชันและปรับปรุงพื้นที่สำหรับโครงการ MRTA Taxi EV by MRTA Parking Application (sPark EV Terminal App)