ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานจ้างก่อสร้างสนามฝึกการรักษาความปลอดภัยการดับเพลิง และการกู้ภัยระบบขนส่งทางราง