ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานซื้อระบบที่จอดรถอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง บริเวณลานจอดรถ สถานีสามย่าน ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)