ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งานจัดซื้อระบบการจัดการด้านเอกลักษณ์ (Identity Management)