กิจกรรมปลูกต้นไม้รักสิ่งแวดล้อม แผนดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ รฟม.

preview image

     เมื่อวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยนายรณชิต แย้มสอาด รองผู้ว่าการฯ (บริหาร) รักษาการแทนผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน รฟม. ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้รักสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2558 ตามโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รวมทั้งเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรัก และหวงแหนทรัพยากรต้นไม้ของชาติ ณ บริเวณสระน้ำ ด้านหน้าอาคาร 1 รฟม.

preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image