กิจกรรม "สอน ซ่อม สร้าง" สายสีน้ำเงิน

preview image

     รฟม. ได้จัดกิจกรรม สอน-ซ่อม-สร้าง ในโครงการสานสัมพันธ์ร่วมพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน ในแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วง หัวลำโพง – บางแค และ บางซื่อ – ท่าพระ โดยจัดขึ้นที่ชุมชนวัดท่าพระ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558
     กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสอนความรู้เรื่องการดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรีจากโรงเรียนแสงทองอิเลคทรอนิกส์ สอนทำกระเป๋าจากเศษผ้าเศษวัสดุฟรีจากโรงเรียนนพวรรณ บริการตัดผมฟรีจากโรงเรียนสอนทำผมนิรันดร์รัตน์ และสร้างเสริมสุขภาพโดยการแนะนำความรู้ด้านการรักษาสุขภาพและตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรี จากโรงพยาบาลบางไผ่

preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image