สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567