สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนกันยายน 2566