สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนสิงหาคม 2566