สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566