สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนมิถุนายน 2566