รฟม. ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันพุธที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

preview image

     นายรณชิต แย้มสอาด รองผู้ว่าการฯ (บริหาร) รักษาการแทนผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ พนักงาน รฟม. ร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช

preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image