คำถามที่พบบ่อย

ขั้นตอนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน EN
How to manage


คู่มือการกำหนดลักษณะภาระในอสังการกำหนดลักษณะภาระในอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหาริมทรัพย์เพื่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยต้องการจะร้องเรียนการจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน

หากต้องการจะร้องเรียนการกำหนดลักษณะภาระในอสังการกำหนดลักษณะภาระในอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหาริมทรัพย์เพื่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

หากต้องการจะร้องเรียนต้องเตรียมตัว / เตรียมเอกสารอย่างไรบ้าง
ท่านสามารถเตรียมข้อมูล เอกสารเมื่อต้องการจะร้องเรียนได้ตามขั้นตอน ดังนี้

ท่านสามารถเตรียมข้อมูล เอกสารเมื่อต้องการจะร้องเรียนได้ตามขั้นตอน ดังนี้


หากต้องการจะร้องเรียน / มีข้อเสนอแนะสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางใดบ้าง
ปัจจุบัน รฟม. มีช่องทางการติดต่อ ดังนี้ 9 ช่องทางการติดต่อร้องเรียน และขั้นตอนการดำเนินการร้องเรียนต่อ รฟม.


Relevant Agency Links

View All