ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างเผยแพร่สปอตโฆษณาทางวิทยุของ รฟม. ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)