ขอความเห็นชอบรายงานเช่าระบบจอประชาสัมพันธ์ดิจิทัล เพื่อเชื่อมต่อการเดินทาง บริเวณท่าเรือสถานีสะพานพระนั่งเกล้า โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลอง รัชธรรม พร้อมติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2566 – 2568