กิจกรรมโครงการทำบุญวันเกิด เดือนตุลาคม ปี 2557

preview image

     การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดกิจกรรมโครงการทำบุญวันเกิดให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 เป็นประจำทุกเดือน ในครั้งนี้ รฟม. ได้จัดกิจกรรมขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557 สำหรับผู้ที่เกิดในเดือนตุลาคม ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรม ทำบุญไหว้พระและถวายสังฆทาน ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร และร่วมเป็นผู้ให้แก่เด็กพิการและทุพพลภาพ ที่บ้านราชาวดี ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

preview image
preview image
preview image
preview image