ประกาศผู้ชนะการเสนอ การประกวดราคางานจ้างสำรวจความต้องการ ความคาดหวัง ความผูกพัน ความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ รฟม. ประจำปีงบประมาณ 2567