ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)