กิจกรรม "ปั่นด้วยกัน ปันด้วยใจ"

preview image

กิจกรรม "ปั่นด้วยกัน ปันด้วยใจ"
     รฟม. จัดกิจกรรมแรลลี่จักรยานการกุศล "ปั่นด้วยกัน ปันด้วยใจ" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2557 เพื่อรณรงค์ให้ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ พร้อมช่วยประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมี นางสร้อยทิพย์ โตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงาน โดยรายได้จากการจัดกิจกรรมร่วมสมทบทุนมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี

preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image