slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

ข่าวประกาศ

ประกาศรับสมัครงาน

ยังไม่มีประกาศ

ดูทั้งหมด

ประกาศ รฟม.

24 มิ.ย. 67
แจ้งผู้ประกอบการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่สนใจให้ยื่นหลักฐานทางทะเบียนการเป็นนิติบุคคลและผลงานการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและขนย้ายทรัพย์สินที่ถูกเวนคืนในโครงการของ รฟม.
03 ม.ค. 67
ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง การกําหนดค่าตอบแทนการเชื่อมตอบสถานีรถไฟฟ้าทางเดินคนโดยสารหรือทางเข้าออกสถานีรถไฟฟ้ากับอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นสําหรับปี พ.ศ. 2567 - พ.ศ. 2571
10 ม.ค. 66
ประกาศ รฟม. เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566
01 ก.ค. 65
ประกาศ รฟม. เรื่อง การให้เช่าและ/หรือเช่าบริหารพื้นที่ตามแนวสายทาง โครงการรถไฟฟ้ามหานคร
25 พ.ค. 65
ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอซองที่ 1 (ข้อเสนอด้านคุณสมบัติ) การคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)
01 พ.ค. 65
ประกาศ รฟม. เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนการเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า ทางเดินคนโดยสาร หรือทางเข้าออกสถานีรถไฟฟ้า กับอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น สำหรับปี 2562 - 2566 (ฉบับปรับปรุง)
24 เม.ย. 65
ประกาศ รฟม. เรื่อง การอนุญาตให้ปรับภูมิทัศน์บนพื้นที่ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563
10 มี.ค. 65
ประกาศ รฟม. เรื่อง ปรับอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
ดูทั้งหมด

กิจกรรม

ดูทั้งหมด

บริการที่จอดรถ

อ่านเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MRTA PARKING

ลิงก์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด