ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อระบบตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Smoke Detection and Fire Alarm System) ของอาคาร 1 รฟม.