งานโครงการจิตอาสาต้นกล้าคนดี กิจกรรมลงพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจ ผู้ถูกเวนคืนในแนวสายทาง

preview image

     รฟม. ได้จัดกิจกรรมเพื่อชุมชนและเยาวชนในแนวสายทาง ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนสายไหม(ทัสนารมย์อนุสรณ์) ในแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากพนักงาน รฟม. ในการเลือกที่จะศึกษาต่อในสายวิชาชีพต่างๆ ในอนาคต

preview image
preview image
preview image