กิจกรรมเพื่อเยาวชนและการศึกษา โครงการมอบทุนการศึกษา

preview image

     เพื่อสร้างโอกาสและความมั่นคงในการศึกษาซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดีให้กับเยาวชนในอนาคต รฟม. จึงได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษาในวันครบรอบคล้ายวันสถาปนา รฟม. 21 สิงหาคมในทุกปี ในปีนี้ การมอบทุนการศึกษาเพื่อเยาวชน ประกอบด้วย ทุนบุตร-ธิดาพนักงาน รฟม. 20 ทุน และนักเรียนในแนวสายทางรถไฟฟ้า 60 ทุน เพื่อให้เยาวชนมีขวัญกำลังใจและพลังขับเคลื่อนในการศึกษาต่อไปในอนาคต

preview image
preview image
preview image