กิจกรรมเพื่อเยาวชนและการศึกษา

preview image

     รฟม. ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนที่จะเติบโตเป็นพลังของชาติในอนาคต ได้ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติกับศูนย์การค้าซีคอน บางแค ซึ่งตั้งอยู่ในแนวรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงหัวลำโพง-บางแค และบางซื่อ-ท่าพระ โดยในงานมีการให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้า และการประชาสัมพันธ์เส้นทางของโครงการรถไฟฟ้าในอนาคต รวมทั้งการให้ความบันเทิงให้เยาวชนกล้าคิดกล้าแสดงออกและส่งเสริมการเป็นคนเก่งและคนดีต่อไปในอนาคต ในวันที่ 10 มกราคม 2558

preview image
preview image
preview image