กิจกรรม "สอน ซ่อม สร้าง"

preview image

    รฟม. ได้จัดกิจกรรม สอน-ซ่อม-สร้าง ในโครงการสานสัมพันธ์ร่วมพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน ในแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วง แบริ่ง-สมุทรปราการ จำนวน 3 ครั้ง

  • โดยครั้งที่ 1 จัดที่ชุมชนเฟื่องฟ้า เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557
  • ครั้งที่ 2 ที่ชุมชนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2557
  • และครั้งที่ 3 ที่ชุมนุมวัดบางนางเกรง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557

     กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสอนความรู้เรื่องการดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรีจากโรงเรียนแสงทองอิเลคทรอนิกส์ บริการตัดผมฟรีจากโรงเรียนสอนทำผมนิรันดร์รัตน์ สอนทำกระเป๋าจากเศษผ้าเศษวัสดุฟรีจากโรงเรียนนพวรรณ สอนความรู้ภาษาเบื้องต้นในการเข้าสู่ AEC จากวิทยาลัย เทคโนโลยีศรีวัฒนา บริหารธุรกิจ และสร้างเสริมสุขภาพโดยการแนะนำความรู้ด้านการรักษาสุขภาพและตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรี จากโรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำ

preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image