พิธีพระกฐินพระราชทานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557

preview image

     เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดกลางวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายรณชิต แย้มสอาด รองผู้ว่าการฯ (บริหาร) รักษาการแทนผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พลเอก ดร. ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานกรรมการการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย คณะผู้บริหาร และ พนักงาน รฟม. ร่วมถวายผ้าพระกฐิน

preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image