สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนมกราคม 2567