สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนธันวาคม 2566