สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566