สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนตุลาคม 2566