สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566