สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2556 ประจำเดือนสิงหาคม 2556