คมนาคม - รฟม. ร่วมส่งความสุขในเทศกาลสงกรานต์ 2567 ยกเว้นค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ทั้ง 4 สาย ให้แก่ผู้สูงอายุ และเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชน

preview image

คค. - รฟม. ร่วมส่งความสุขในเทศกาลสงกรานต์ 2567 ยกเว้นค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ทั้ง 4 สาย ให้แก่ผู้สูงอายุ 

และเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชน


กระทรวงคมนาคม การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับ บริษัทผู้รับสัมปทานให้บริการรถไฟฟ้ามหานครทั้ง 4 สาย ส่งความสุขในเทศกาลสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติปี 2567 ยกเว้นค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ให้แก่ผู้โดยสารที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2567 ตลอดระยะเวลาให้บริการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 พร้อมทั้งส่งเสริมสถาบันครอบครัวในการพาผู้สูงอายุเดินทางท่องเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ รอบเส้นทางรถไฟฟ้า MRT 


นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กระทรวงคมนาคม มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนผู้เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ที่จะมาถึง จึงมอบหมายให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในทุกมิติ ซึ่งรวมถึงการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถไฟฟ้ามหานครทั้ง 4 สาย ได้แก่ รถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) รถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง (MRT สายสีเหลือง) และรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี (MRT สายสีชมพู) ที่มีแนวเส้นทางผ่านไปยังสถานที่ต่างๆ ที่มีการจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ 2567 ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เดินทางกลับบ้านและเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างมีความสุขตามนโยบาย “คมนาคม เพื่อความอุดมสุขของประชาชน” 

 

นายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ รฟม. กล่าวว่า รฟม. พร้อมดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 โดยร่วมกับผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้ามหานครทั้ง 4 สาย ได้แก่ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (EBM) และบริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (NBM) ยกเว้นค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ทั้ง 4 สาย ให้แก่ผู้โดยสารที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2567 ตลอดระยะเวลาให้บริการ โดยผู้สูงอายุสามารถแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อขอรับคูปอง/บัตรโดยสารรถไฟฟ้าฟรี (1 คนต่อ 1 ใบเท่านั้น) ได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารประจำสถานีรถไฟฟ้าทุกสถานี พร้อมกันนี้ได้กำชับให้ผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้า MRT ทุกสาย เตรียมพร้อมมาตรการรองรับผู้ใช้บริการที่อาจจะหลั่งไหลเข้ามาสู่ระบบรถไฟฟ้า MRT เพิ่มมากขึ้นในช่วงเทศกาล พร้อมทั้งได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและกู้ภัย รฟม. เพื่อเพิ่มความเข้มงวดและความถี่ในการตรวจตรา เฝ้าระวังและอำนวยความสะดวกโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า อาคารและลานจอดรถ โดยเฉพาะที่สถานีหลักสอง สถานีหัวลำโพง สถานีสีลม สถานีสุขุมวิท สถานีสวนจตุจักร สถานีบางซื่อ สถานีเตาปูน และสถานีตลาดบางใหญ่ ซึ่งเป็นสถานีที่คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่พิสูจน์ทราบ (EOD) และสุนัข K-9 ประจำการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลาการเปิดให้บริการของรถไฟฟ้า MRT และจัดเจ้าหน้าที่สื่อสารประจำศูนย์วิทยุพสุธาตรวจตราทาง CCTV เพื่อคอยเฝ้าระวังและรายงานการเกิดเหตุตลอด 24 ชม. 


ในโอกาสนี้ รถไฟฟ้า MRT ขอความร่วมมือผู้โดยสารในการตรวจสัมภาระ และไม่อนุญาตให้นำน้ำ ถังน้ำ หรือปืนฉีดน้ำที่บรรจุน้ำ เข้ามาในระบบรถไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ระบบ ติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. (www.mrta.co.th) และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม.  โทร. 0 2716 4044 รวมถึงสอบถามรายละเอียดและติดตามข้อมูลการให้บริการรถไฟฟ้า MRT เพิ่มเติม ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

- MRT สายสีม่วงและสายสีน้ำเงิน ได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูล โทร. 0 2624 5200 Facebook Page: BEM Bangkok Expressway and Metro เว็บไซต์: www.bemplc.co.th หรือโมบายแอปพลิเคชัน: Bangkok MRT

- MRT สายสีเหลือง ได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์รถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง MRT Yellow Line Call Center โทร. 0 2617 6111 Line Official: @pinkyellowline Facebook Page: MRTYellowLine เว็บไซต์: www.ebm.co.th หรือเช็กสถานะการเดินรถได้ที่โมบายแอปพลิเคชัน: ‘The SKYTRAINs’

- MRT สายสีชมพู ได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์รถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู MRT Pink Line Call Center โทร. 0 2617 6111 Line Official: @pinkyellowline Facebook Page: MRTPinkLine เว็บไซต์:  www.nbm.co.th หรือเช็กสถานะการเดินรถได้ที่โมบายแอปพลิเคชัน: ‘The SKYTRAINs’

preview image
preview image
preview image
preview image
preview image