ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันนำทาง (NAMTANG) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567