ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และผ่านการพิจารณาข้อเสนอซองที่ 1 (ด้านคุณสมบัติ) การจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) โดยการประกวดราคานานาชาติ สำหรับสัญญาที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6