ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุง) สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 065-8484691