โครงการเรารัก รฟม.

preview image

     รฟม. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเรารัก รฟม.เพื่อปลูกฝังให้พนักงานมีความรักความผูกพันองค์กร มีความสามัคคี รวมใจเป็นหนึ่งในการทำงานโดยมีการเสริมให้ความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยปีนี้จัดขึ้น ณ โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดชลบุรี ในเดือนเมษายน 2558

preview image
preview image
preview image