โครงการทำบุญวันเกิด

preview image

     เป็นกิจกรรมเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานซึ่งเกิดในเดือนต่างๆ และต้องทำงานในวันเกิด ได้มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมทำบุญไหว้พระเสริมมงคลชีวิต ซึ่ง รฟม. ได้จัดให้เดือนละครั้ง และกิจกรรมยังร่วมปลูกฝังการเป็นผู้ให้โดยบริจาคสิ่งของและเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับสถานสงเคราะห์ต่างๆ ตามเดือนเกิดของตนเอง ซึ่งนอกจากเป็นขวัญกำลังใจให้พนักงานแล้วยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีและปลูกจิตสำนึกในการช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าเรา

preview image
preview image
preview image