โครงการขวดน้ำเพื่อการศึกษา

preview image

     รฟม. ตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและร่วมกันดูแลสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานโดยเชิญชวนให้พนักงานเก็บขวดน้ำพลาสติกมาบริจาคตลอดปี ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างสุขลักษณะ ความสะอาดและสิ่งแวดล้อมที่ดีในที่ทำงาน ยังสามารถนำไปขายและนำรายได้สมทบมอบเป็นทุนการศึกษาบุตร-ธิดา พนักงาน รฟม.ด้วย

preview image