กิจกรรมนวดคลายเครียด

preview image

     เพื่อเป็นการสร้างกิจกรรมที่จะเป็นการส่งเสริมพลังกาย พลังใจให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน สร้างความพร้อมและคลายเครียดให้กับพนักงานในการทำงานรวมถึงส่งเสริมสร้างอาชีพและรายได้ให้กับผู้พิการทางสายตาในแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้า รฟม. ได้จัดกิจกรรมนวดคลายเครียด โดยนำผู้พิการทางสายตามูลนิธิคลอฟีลด์เพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมป์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มานวดคลายเครียดให้แก่บุคลากร รฟม. และมอบรายได้ทั้งหมดเข้ามูลนิธิ

preview image