ประกาศจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรและแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ รฟม. ปีงบประมาณ 2566 - 2570 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป