ประกาศและเอกสารการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดทำมาตรฐานข้อมูลของ รฟม. โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป