ประกาศประกวดราคาจ้างบริหารจัดการอาคารและลานจอดรถ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ประจำปีงบประมาณ 2568 - 2570 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)