MRTA Customer Care Day 2022 “รฟม. ห่วงใย ใส่ใจ ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT” ในช่วงฤดูฝน

preview image


       เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM จัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ MRTA Customer Care Day 2022 “รฟม. ห่วงใย ใส่ใจ ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT” ในช่วงฤดูฝน โดยนำร่มพับและเสื้อกันฝนแจกให้กับผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT ฟรี จำนวน 300 ชิ้น  ณ บริเวณภายในขบวนรถไฟฟ้า และชานชาลา ชั้น 4 รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม


preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image