สัญญาเลขที่ จ(ข)51/2565 สัญญาจ้างบริหารจัดการอาคารโดยสารท่าเรือและโป๊ะเทียบเรือ โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเชื่อมต่อการเดินทาง บริเวณสถานีสะพานพระนั่งเกล้า โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ปีงบประมาณ 2565