สัญญาเลขที่ จ(ข)47/2565 สัญญาจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตโฆษณาทางโทรทัศน์ของ รฟม. ประจำปีงบประมาณ 2565