ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อระบบที่จอดรถจักรยานยนต์ พร้อมติดตั้ง บริเวณโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)